STEP BY STEP

TOWARDS THE SACRED RITUAL, MOVEMENT AND IMAGES IN THE MIDDLE AGES

15. - 17. května v Knihovně Hanse Beltinga
NOVINKY

sídlo: Centrum raně středověkých studií, Veveří 470/28, 602 00 Brno

korespondenční adresa: Seminář dějin umění, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1, 602 00 Brno

Top