SUPPORT US

Centrum je mezinárodní instituce, která se věnuje studiu a prezentaci výtvarného umění Středo­moří z období od IV. do XII. století, a to jak v oblasti výuky a výzkumu, tak v kontaktu s neakademickou veřejností. Cílem činnosti Centra je analyzovat rozvoj identity Západu, Byzance a islámu a studovat jejich vzájemné vztahy. Centrum nabízí na oblast Středomoří transkulturní pohled, který má přispět k lepšímu pochopení protikladů i vzájemného obohacování mezi civilizacemi, které se v tomto prostoru nacházely. Zároveň transkulturní přístup nabízí nový pohled i na globální fenomény, které jsou těmto kulturám společné, přestože v nich vznikaly nezávisle na sobě.

Centrum raně středověkých studií poskytuje studentům jedinečnou možnost zapojit se do nejrůznějších aktivit a získat tak profesní zkušenosti v oblasti dějin umění. V rámci veřejných přednášek se studenti učí profesionální komunikaci, při přípravě vědeckých publikací se seznamují se základy editorské práce a své organizační schopnosti zdokonalují při pořádání akcí pro veřejnost i pro akademickou obec.

DOSAVADNÍ VÝSLEDKY CENTRA /2016/

 66 zahraničních hostů
 64 veřejných přednášek
 25 studentů na zahraničních stážích
 20 vědeckých exkurzí a pěších pochodů
 14 vydaných knih
 9 mezinárodních konferencí
 3 založené knižní řady
 1 založený časopis

PROČ CENTRUM EXISTUJE PRÁVĚ V BRNĚ?

■ Protože Brno je jedním z nejživějších univerzitních pólů v Evropě a brněnští studenti pracují s velkým nadšením.

■ Centrum se v Brně těší velké podpoře vědeckých a kulturních institucí i širokého publika.

■ V Brně, městě mezi Prahou a Vídní, Centrum navazuje na dvě význačné tradice. Za prvé se hlásí k odkazu pražského meziválečného ústavu Institutum Kondakovianum, za druhé navazuje na dědictví Vídeňské školy dějin umění, do jejíž kontiunity se brněnský Seminář dějin umění tradičně řadí.

NA CO POTŘEBUJEME VAŠI PODPORU?

■ Na nákupy recentních publikací do Knihovny Hanse Beltinga, aby knihovna mohla studentům a badatelům poskytovat zázemí na úrovni špičkových mezinárodních institucí (200 000 Kč ročně).

■ Na stipendia pro nadané studenty, kteří cestují v rámci svého výzkumu po Evropě a Americe (100 000 Kč ročně).

■ Na kolektivní studijní cesty, které Centrum dvakrát za semestr organizuje (100 000 Kč ročně).

■ Na vydávání publikací, které dodávají Brnu na mezinárodní viditelnosti (180 000 Kč ročně).

■ Na vědecké výstupy Centra, organizaci mezinárodních konferencí a studijní pobyty (200 000 Kč ročně).

Dary univerzitním organizacím je možno odečíst z daní.

download
Top