KULTURNÍ GENOCIDA, PAMĚŤ A KRÁSA: UMĚNÍ STŘEDOVĚKÉ ARMÉNIE

10. května 2018

Od roku 2016 uspořádalo Centrum ranně středověkých studií již několik výprav za památkami středověkého Kavkazu. Z cest jsme si odnesli nejenom mnoho poznatků a otázek, ale také bohatý vizuální materiál a úvahy, že bychom se s Vámi rádi alespoň o jeho část podělili. Tyto myšlenky začaly nabývat reálne obrysy po naší říjnové návštevě regionu kolem bývalého hlavného města Armenie Ani, dnes ležícího v rámci území Turecka, a proto momentálně pracujeme na přípravě multižánrového setkání nazvaném Kulturní genocida, paměť a krása: Umění středověké Arménie.

Materiál k filmu, který jsme začali sbírat již v Turecku, byl v březnu tohoto roku během týdenní filmové výpravy doplněn o záběry taky z druhé, Armenské strany současných státních hranic. V rámci setkání, které se uskuteční 10.5.2018 v 18:00 hodin v univerzitním kině Scala, budete mít možnost zhlédnout krátkometrážní dokumentární film o arménské architektuře spolu s přednáškou Ivana Folettiho o důležitosti paměti a současném ničení kulturního dědictví.

Všichni jste srdečně zváni!

Karolina Foletti, Katarína Kravčíková, Petr Sudický

Top