Vydání knihy
Migrating Art Historians on the Sacred Ways
se blíží

18. prosince 2018

Milí přátelé, kolegové a příznivci Centra raných středověkých studií,

s radostí Vám oznamujeme, že dlouho očekávaný okamžik vydání knihy Migrating Art Historians on the Sacred Ways se blíží!

Přestože projekt Migrující historici umění fyzicky skončil už 2. července 2017, kdy jsme se po čtyřech měsících putování vrátili na brněnské Hlavní nádraží, na napsání a vydaní kolektivní monografie, která byla od začátku jedním z cílů projektu, bylo potřeba více než dvanáct dalších měsíců studia, přemýšlení a spolupráce.

Dne 18. prosince 2018 bude tedy naše cesta zcela dokončena i po teoretické stránce a zhmotněna do nadcházejícího svazku, který jsme připravili se záměrem prezentovat naše intelektuální, lidské a umělecko-historické úsilí, obohacené o tělesnou zkušenost poutníka.

Kniha Migrating Art Historians on the Sacred Ways bude strukturována stejně jako náš pochod po poutních cestách – představí tedy nejprve krajinu, pak liminální zóny, a nakonec zavede čtenáře do nitra středověkých kostelů a ke střetnutí s posvátnými objekty.

Doufáme, že kombinací původního vědeckého umělecko-historického výzkumu a našeho osobního nasazení, jsme dokázali prožít to, co jsme se posléze snažili zachytit i slovy – nový pohled na některé z nejpůsobivějších uměleckých památek středověké Francie.

Top