KOMUNIKACE VĚDY

StředověC JinaX

Cyklus přednášek StředověC JinaX vznikl v dialogu mezi skupinou studentů semináře dějin umění Masarykovy Univerzity a jejich vyučujícím Ivanem Folettim. Cílem tohoto projektu, který vychází z hlubokého zájmu o tuto „dobu středu“ a z přesvědčení, že jeho poznávání je pro dnešního člověka potřebné, je představit toto odbobí co možná nejširšímu publiku.

Dívat se na středověk „jinak“ ale neznamená srovnávat ho s naším světem na prvoplánové úrovni. Naopak je nutné hledat místa podobností a rozdílů mezi tím, co bylo, a tím co je, na těch nejneočekávanějších místech.

Jako historici umění chceme vycházet z obrazu (imago) a obecněji „díla“ jako z hmatatelné reality, jako z místa setkávání minulosti a přítomnosti. Naše práce pramení z touhy poznat staré a výjimečné objekty v rámci jejich živé existence, v rámci osobního vztahu, který k nim jednotlivci mohli mít, jejich funkce v kontextu sociálního a náboženského života a také v jejich politické a propagandistické dimenzi, v jejich roli „nástrojů moci“.

Diskutovat s věcmi minulými také znamená nahlížet na celé období mezi jejich vznikem a dneškem, snažit se pochopit mýty a legendy, které každá epocha kolem středověkých děl vytvářela a vytváří. Chápat středověk tedy znamená nahlížet také na „středověky“, jak si je každá generace znovu přivlastňovala v prostoru svých mýtů a snů.

Aktuální program přednášek

StředověC JinaX v Kontextech

Cílem projektu, ve kterém se setkávají aktivity Centra raně středověkých studií při Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (CRSS) a projekt Kontexty humanity, je vytvořit platformu pro sdílení kritické reflexe nad minulostí a současností. Pojícím prvkem této platformy je otázka role obrazů v lidské společnosti a způsoby jejich využívání a zneužívání.

Výchozím bodem pro aktivity a výstupy této spolupráce budou jak pohledy do dávné minulosti, konkrétně do období takzvaného středověku, tak moderních dějin 19. a 20. století. Projekt si však neklade za cíl analyzovat pouze svět minulý, ale také přemýšlet nad tím, jak minulost nastavuje zrcadlo naší současnosti.

Jestliže primární rolí CRSS bude vytvářet obsah týkající se života obrazů od středověku po současnost, Kontexty humanity se budou aktivně zapojovat především do šíření tohoto obsahu ve formě knih, přednášek či audiovizuálních výstupů mezi co nejširší veřejnost. Tato spolupráce totiž vzniká z přesvědčení, že v dnešní krizové době jsou humanitní obory obecně a dějiny vizuální kultury konkrétně klíčovými nástroji pro posilování demokracie a svobody v naší společnosti. Znalost minulosti a přehled o různých způsobech zacházení s jejími výklady mohou totiž hrát zásadní roli ve skutečně kritickém vnímání současného dění, a vytváří tak určitou odolnost vůči snahám o manipulaci nejen skrze obrazy.

Více o projektu Kontexty humanity zde: www.kontextyhumanity.cz

Filmy a videa

Making the Past Present. Meeting with Medieval Conques.
2019

Film z dílny Stěhovavých historiků umění přenese diváky do městečka Conques v jižní Francii a odhalí, jak se může proměnit středověké umění, když je vnímáno všemi smysly. Tento krátký snímek má dodat divákům chuť a odvahu, aby i oni před sebou nechali „ožívat“ středověká díla, se kterými se v budoucnu setkají.

Na křižovatce mezi světy: Středověká Arménie
2018

Krátký dokumentární film připravený studenty dějin umění Masarykovy univerzity nabízí pohled na arménské památky i na krásu kavkazské krajiny a zamýšlí se nad kořeny a nad jedinečností arménského umění.

Dveře sv. Sabiny: Odkrývání paměti
2018

Krátký dokument o dřevěných dveřích kostela sv. Sabiny na římském Aventinu, které pravděpodobně vznikdy, stejně jako kostel samotný, v první polovině páteho století.

Quatre mois des Rencontres
2017

Dokument o projektu Stěhovaví historici umění, při kterém skupina historiků umění pod vedením Ivana Folettiho putovala čtyři měsíce pěšky Francií.

Interview s Hansem Beltingem
2016

Rozhovor s jedním z nejvlivnějších historiků umění současnosti o umění, dnešní společnosti a jeho vztahu k Brnu.

Top