Vážení kolegové a přátelé,

Centrum raně středověkých studií vás srdečně zve na konferenci nazvanou Rome in a Global World: Visual Cultures during the Carolingian Transition, která se uskuteční, jak se stalo již tradicí, v knihovně Hanse Beltinga v termínu 14.—15. října 2019.

V návaznosti na geopolitické změny zapříčiněné vzestupem Karlovské dynastie a postupnou separací mezi Západem a Byzantskou říší získává Řím a jeho vizuální kultura během osmého a devátého století odlišné a poněkud okrajové postavení. Římská umělecká produkce, považovaná od průlomové studie Richarda Krautheimera tradičně za „autoreferenční“, byla dlouho izolována od širší vědecké debaty o tzv. „karolínské renesanci“. Historiografický vývoj posledních desetiletí nicméně dostatečně poukázal na umělost hranic mezi Karolínskou říší, územím jižní Itálie pod lombardskou nadvládou a byzantským světem. Skrze transdisciplinární a historiografický přístup se zvláštním důrazem na soudobé písemné prameny si konference klade za cíl přehodnotit vnímání římské vizuální produkce v „evropském“ horizontu osmého a devátého století. Diskutovány přitom budou nejen monumentální památky, ale také knižní malby, liturgické mobiliáře a vzácné předměty.

Top