Vážení kolegové a přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na další online přednášku z cyklu StředověC JinaX s názvem Středověké tetování: víra vrytá pod kůži, kterou povede náš magisterský student Martin Drlíček.

Přednáška proběhne 10. prosince 2020 v 19 hodin jako živý přenos na Youtube kanálu Centra raně středověkých studií. Odkaz na vysílání je zde. Pro zájemce, kteří se nemohou zůčastnit živého přenosu, bude po ukončení přednášky na Youtube profilu Centra umístněn video záznam celé přednášky (zde).

Anotace:

Tetování v křesťanských komunitách je v dnešní době kontroverzním tématem, ke kterému církev zaujímá jasně odmítavé postavení. To je do značné míry způsobeno staletími společenských změn, které se odehrály od začátku našeho letopočtu. Během této doby se transformoval nejenom původní význam tetování ale i jeho forma. Jaká ale byla situace v samotných počátcích tohoto náboženství? Tetovali se snad již první křesťané nebo dokonce kněží? Písemné zdroje dochované již od 1. století nám pomohou nahlédnout do této komplikované problematiky a ukázat nám i jiný způsob přemýšlení nad evropským tetováním.

Top