Vážení kolegové a přátelé, milí poutníci,

ve spolupráci se sdružením Přátelé podlipnických kostelů a v návaznosti na konání akce „Týden pro podlipnické kostely, 5.–12. 7. 2020 (webové stránky zde), si Vás za Centrum raně středověkých studií dovolujeme pozvat na Vademecum, jednodenní letní pěší pouť za krásami tří kostelů na Vysočině.

Krátká pouť (cca 10 km) za podlipnickými kostely sv. Markéty v Loukově, sv. Martina v Dolním Městě, a kostela sv. Jiří v Řečici které ukrývají nástěnné malby ze 14. století se uskuteční v sobotu 11. 7. 2020 od 10:00 za účasti historičky umění Kláry Benešovské.

Sraz je naplánován na 10:00 u kostela sv. Markéty v Loukově, celodenní program pak bude ukončen v kapli sv. Vavřince na hradě Lipnice, kde se od 17:30 můžete těšit na podvečerní povídání „Od krajiny k objektu a člověku: Na cestě z Lausanne do Normandie“ které povede Ivan Foletti z Centra raně středověkých studií a kolektiv Migrujících historiků umění.

Pro více informací o celé akci nahlédněte do přiloženého programu nebo sledujte stránky Přátel podlipnických kostelů. V případě jakýchkoliv otázek se naváhejte ozvat na adresu kravcikova.katarina@gmail.com.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Top