Vážení kolegové a přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na virtuální přednášku z jarního cyklu StředověC JinaX s názvem Smrtí smrt překonat? Umění Říma 9. století, kult relikvií a vítězství světla, kterou povede Ivan Foletti.

Přednáška proběhne 22. dubna 2020 v 19 hodin jako živý přenos na Youtube kanálu Centra raně středověkých studií. Odkaz na vysílání zde. Pro zájemce, kteří se nemohou zůčastnit živého přenosu, bude po ukončení přednášky na Youtube profilu Centra umístněn video záznam celé přednášky (zde).

Anotace:

V roce 817 se Řím cítí jako obležené město. Pocit ohrožení vytváří krize Byzantské říše, hegemona křesťanského Středomoří, i útoky Arabů a Normanů na Apeninský poloostrov. V této nejisté době se papež Paschal I. (817–824) rozhoduje ukrýt do města jeden z&nsbp;největších římských pokladů: těla křesťanských mučedníků, která do té doby ležela v katakombách za hradbami. Díky situaci, kterou bychom dnes mohli pojmenovat jako vyhlášení „stavu nouze“, tak ruší více než čtyři sta let trvající zákon, který zakazoval přenášet těla zesnulých a dělit jejich ostatky, a mění tím navždy dějiny Evropy. Římské relikvie se stanou epicentrem lidové úcty i mocným nástrojem v rukách katolické církve. Změna zákona umožní relikvie přemisťovat a dávat darem, což změní středověkou společnost i doby následující.

Ale byla situace v roce 817 taková, jak ji prezentovala tehdejší média – tedy mozaiky a fresky? Nevyužil náhodou Paschal krize a „stavu nouze“ pro své politické a mocenské účely? A věřil vůbec tomu, co dělal? Příklad z devátého století ukazuje, jak komplikované věci mohou být, a také, že ne vše je takové, jak se zdá. Hlavní roli v našem povídání budou hrát obrazy – mocný nástroj včera i dnes.

Top