Vážení kolegové, milí přátelé,

Centrum raně středověkých studií vás srdečně zve na workshop s názvem Materiality and Conversion. The Role of Material and Visual Cultures in the Christianization of the Latin West, který se bude konat od neděle 29. listopadu do středy 1. prosince 2020. Vzhledem k současným opatřením se workshop bude konat online v prostředí aplikace Zoom.

Cílem jednotlivých příspěvků je zhodnotit roli materiální a vizuální kultury v procesu velkých náboženských a společenských změn souvisejících s masivní christianizací. V centru pozornosti přitom stojí pokřesťanštění Římské říše v období mezi čtvrtým a šestým stoletím.

Z organizačních důvodů prosíme všechny, kteří mají zájem se workshopu účastnit, aby do pátku 27. listopadu dali mailem vědět Kláře Doležalová /dolezalova.klara@gmail.com/, Kataríně Kravčíkové /kravcikova.katarina@gmail.com/ nebo Pavle Tiché /pavla.ticha@phil.muni.cz/. Obratem vám budou zaslány detailnější informace spolu s pozvánkou do aplikace Zoom.

Top