Vážení kolegové a přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na další online přednášku z cyklu StředověC JinaX s názvem Na prahu posvátna. Výzdoba portálu v nartexu kostela sv. Máří Magdalény ve Vézelay, kterou povede náše magisterská studentka Jana Černocká.

Přednáška proběhne 7. ledna 2021 v 19 hodin jako živý přenos na Youtube kanálu Centra raně středověkých studií. Odkaz na vysílání je zde. Pro zájemce, kteří se nemohou zůčastnit živého přenosu, bude přednáška následně dostupná na Youtube profilu Centra. (zde).

Anotace:

Co mohl prožít středověký člověk stojící na prahu sakrálního prostoru, na prahu posvátna? Jakou roli hrály vstupní prostory poutních kostelů? Co měla věřícím sdělit sochařská výzdoba nad portály a jak může ikonografie komunikovat s prostorem, pro který je určena? Odpovědi na tyto otázky budou objasněny v kontextu sochařské výzdoby tří portálů v nartexu (předsíni) kostela sv. Máří Magdalény ve Vézelay z 12. století. Přednášející představí jejich neobvyklou ikonografii a zaměří se tak na význam a dobové vnímání nartexu, který je fyzickým i rituálním předělem mezi vnějším světem a posvátným prostorem kostela.

Top