Vážení kolegové a přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na přednášku izraelského umělce a kurátora Yanaie Toistera o médiu fotografie Photography from the Turin Shroud to the Turing Machine. Tato přednáška proběhne díky spolupráci s Centrem zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity ve středu 9. listopadu 202119:30 v Knihovně Hanse Beltinga. Přednáška bude v anglickém jazyce.

Anotace:

Tato přednáška představuje dva konceptuální modely fotografie: Turínské plátno a univerzální Turingův stroj. Turínské plátno inspiruje diskusi o často uznávaném „ontologickém privilegiu“ fotografie, které podmínilo chápání fotografie jako obrazu svého druhu, ve kterém má obrazová reprezentace stejný rozsah jako lidské vidění. Toto uvažování je poté v přímém kontrastu s diskusí o univerzálním Turingově stroji, který integruje fotografii do rámce mediální filozofie a algoritmického umění. Fotografie se zde stává více než jen současným souhrnem svých tradic zobrazování, zařízení a sítí pro šíření informací. Jedná se spíše o archetyp mnoha systémů abstrakce, klasifikace a různých dalších symbolických procesů transformace.

Top