Vážení kolegové a přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na další přednášku jubilejní 10. série StředověCu JinaX.
Přednášku The Angel in the Square - Silence in Medieval Images přednese Vincent Debiais (École des hautes études en sciences sociales, Paříž). Přednáška proběhne 16. prosince 202119 hodin jako živý přenos na Youtube kanálu Centra raně středověkých studií. Odkaz na vysílání je zde. Pro zájemce, kteří se nemohou zúčastnit fyzicky ani živého přenosu,
bude přednáška následně dostupná na Youtube kanále Centra (zde). V souladu se současnými opatřeními bychom rádi pozvali pouze studenty a zaměstnance MUNI do seminární Knihovny Hanse Beltinga.
Veřejnosti není dovolen vstup do univerzitních budov.

ANOTACE

Výzkum ticha ve středověku, jeho zobrazování a obecněji zájem o středověké myslitele a formální propojení mezi tichem a uměním jsou součástí celosvětového trendu v humanitních a společenských vědách (filozofii, historii, dějinách umění, antropologii). S tímto tématem se ale pojí mnohé obtíže.

Jaký druh ticha lze spatřit ve středověkých obrazech? V této přednášce bychom se rádi podělili o některé výstupy z dlouhotrvajícího výzkumu, který se zabývá místem a formou ticha ve středověké vizuální kultuře, zejm. jeho viditelností či neviditelností. Přednáška nejdřív představí historiografické pozadí tématu a středověký myšlenkový rámec spojený s pojmem ticha. Následovat budou tři případové studie zobrazení, která představují ideu ticha. Prozkoumáme jejich vlastnosti a poukážeme na ontologický radikalismus působení obrazu.

Top