Vážení kolegové a přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na online přednášku z jarního cyklu StředověC JinaX s názvem Zabudnutý klenot Arménska: katedrála v Taline, kterou povede naše magisterská studentka Veronika Hermanová .

Přednáška proběhne 18. března 2021 v 19 hodin jako živý přenos na Youtube kanálu Centra raně středověkých studií. Odkaz na vysílání je zde. Pro zájemce, kteří se nemohou zůčastnit živého přenosu, bude přednáška následně dostupná na Youtube profilu Centra. (zde).

Anotace:

Přednáška se zabývá katedrálou v arménském městě Talin, datovanou do konce 7. století. Talinská katedrála, stejně jako ostatní monumenty na území Jižního Kavkazu, je v Evropě téměř neznámá, ačkoli je nesmírně důležitá pro raně středověké umění. Cílem této přednášky je na jednu stranu nahlédnout na talinskou katedrálu jako na místo, kde se prostor a zobrazení stávají manifesty ortodoxie, na stranu druhou na příkladu této stavby přiblížit arménskou architekturu 7. století širší veřejnosti.

Top