Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

Centrum raně středověkých studií vás srdečně zve na mezioborovou konferenci A Radical Turn? Subversions, Conversions, and Mutations in the Postclassical World (3rd–8th c.), která se tradičně uskuteční v prostorách Knihovny Hanse Beltinga v termínu 18.—19. října 2021.

„Pozdní antika“ byla dlouho opomíjena a opovrhována jako přechodné období mezi klasickou minulostí a středověkou budoucností. Rehabilitace tohoto období a jeho kulturní produkce v posledních desetiletích vedla k dekonstrukci takovéhoto reduktivního pohledu na minulost a vyvolala řadu otázek ohledně jejího významu a dopadu ve smyslu kontinuity a změny. Tato interdisciplinární konference chce proto optikou různých vědních disciplín znovu a komplexně prověřit zavedené narativy a nabídnout nové pohledy na klíčové aspekty této transformační doby.


Top