Vážení kolegové a přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na první online přednášku jarního cyklu StředověC JinaX s názvem Abstrakce ve středověku?, kterou povede prof. Ivan Foletti ze Semináře dějin umění FF MU.

Přednáška proběhne 25. února 2021 v 19 hodin jako živý přenos na Youtube kanálu Centra raně středověkých studií. Odkaz na vysílání je zde. Pro zájemce, kteří se nemohou zůčastnit živého přenosu, bude přednáška následně dostupná na Youtube profilu Centra. (zde).

Anotace:

Myšlenka abstraktního umění se váže k počátku 20. století, k postavám Vasilije Kandinského, Kazimira Maleviče a dalších. Je však možné tento koncept aplikovat i na premoderní dobu? Tato přednáška se bude věnovat uměleckým předmětům, které se postupně vzdalují od figurální tvorby. Půjde o díla klíčová pro svou dobu a přitom tak jiná než bychom očekávali. Dominuje jim myšlenka a čím dál tím abstraktnější vizualita.

Top