Vážení kolegové a přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na další přednášku z cyklu StředověC JinaX s názvem
The Role of Colors in the Middle Ages: Materiality and Theories, kterou povede hostující výzkumník Alberto Virdis.

Přednáška se bude konat 31. března 2022 v 19 hodin v Knihovně Hanse Beltinga. Pro zájemce, kteří se nemohou události zúčastnit osobně, je určen živý přenos přednášky na Youtube kanálu Centra raně středověkých studií.
Odkaz na vysílání je zde. Přednáška bude následně dostupná i na Youtube profilu Centra (zde).

Anotace:

Ve společnosti obrazů barva informuje jako v mapách, svádí jako v reklamě, vypráví jako v kině, organizuje jako v infografikách, zakazuje jako na dopravních značkách, předvádí se jako ve vzornících. Přesto je barva dodnes běžně vnímána jako něco, co patří k barevným věcem, jako materiální prvek. Jen velmi zřídka, mimo vědeckou sféru, je barva chápána jako vizuální vjem různých elektromagnetických záření zahrnutých ve viditelném spektru. V předindustriálních dobách, a zejména ve středověku, byla barva vnímána především ve svých materiálních aspektech, ale zároveň byla úzce spjata se symbolickými významy, které jí byly přisuzovány. Cílem této přednášky je ukázat některé z těchto aspektů souvisejících s vnímáním a úlohou, kterou barvy hrály ve středověkých společnostech, a to se zvláštním zřetelem na umění středověku, konkrétně na období mezi 12.–13. stoletím, a k médiu, které se snad více než kterékoli jiné zaměřovalo na vizuální sílu barev: vitráže.

Top