Vážení kolegové a přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na další přednášku z cyklu StředověC JinaX s názvem
12 Stones. 4 Elements. Tracts, Theories, and Representation, kterou povede Beate Fricke.

Přednáška se bude konat 21. dubna 2022 v 17 hodin v Knihovně Hanse Beltinga. Pro zájemce, kteří se nemohou události zúčastnit osobně, je určen živý přenos přednášky na Youtube kanálu Centra raně středověkých studií.
Odkaz na vysílání je zde. Přednáška bude následně dostupná i na Youtube profilu Centra (zde).

Abstrakt:

Relikviářový kříž s neobvyklým výběrem zobrazených výjevů a motivů nám pomáhá odhalit vnitřní souvislost mezi neviditelnými říšemi a viditelnými znameními ve středověké přírodní filozofii. Kříž byl uctíván při náboženských obřadech, přesto však může demonstrovat vztah mezi cosmos, mundus, homo et annus, mezi kosmem, světem, člověkem a časem. Kříž nespojuje pouze vědecký a duchovní svět, naopak, tyto světy, které máme z moderního pohledu tendenci považovat za oddělené, jsou složitě propojeny prostřednictvím zkušenosti vyvolané tímto neobvyklým předmětem, spojujícím viditelné a neviditelné sféry. Předměty, o nichž bude řeč v této přednášce, jsou vyobrazení čtyř živlů, takzvané trakty z dvanácti kamenů a relikviářový kříž.

Top