Vážení kolegové a přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na další přednášku z cyklu StředověC JinaX s názvem
Na první pohled: visuality poutníků ve středověku, kterou povede magisterský student Martin Drlíček.

Přednáška se bude konat 19. května 2022 v 19 hodin v Knihovně Hanse Beltinga. Pro zájemce, kteří se nemohou události zúčastnit osobně, je určen živý přenos přednášky na Youtube kanálu Centra raně středověkých studií.
Odkaz na vysílání je zde. Přednáška bude následně dostupná i na Youtube profilu Centra (zde).

Abstrakt:

Co to znamená být poutníkem? Dnes jistě něco trochu odlišného než ve středověku, kdy měl každý detail svůj jasný význam. Zkusme projít celým procesem poutě a nahlížet na něj skrze samotné tělo poutníka, jeho vzhled a cítění. Podívejme se na to, jak vzniká tato postava ve středověké ikonografii, jak důležité je pro poutníky ve středověku zacházení s vlasy nebo co znamená dlouhý plnovous. Zamysleme se nad tím, co vše může říkat poutník svému okolí viditelnými symboly nebo jak se lze skrze prožitek těla více přiblížit Bohu, při výstupu na vrcholek hory nebo sestoupením až do samotného očistce.

Top