Vážení kolegové a přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na další přednášku z cyklu StředověC JinaX s názvem
Znamení vítězství: Desideriův Kříž z Brescie a zářící drahokamy, kterou povede Adéla Lisáková.

Přednáška se bude konat 20. října 2022 v 19 hodin v Knihovně Hanse Beltinga. Pro zájemce, kteří se nemohou události zúčastnit osobně, je určen živý přenos přednášky na Youtube kanálu Centra raně středověkých studií.
Odkaz na vysílání je zde. Přednáška bude následně dostupná i na Youtube profilu Centra (zde).

Abstrakt:

Přednáška se bude zabývat takzvaným Desideriovým křížem z Brescie. Cílem prezentace je nejen shromáždit všechny dostupné informace a myšlenky dosavadních výzkumů, ale také pokusit se najít nové pohledy na přetrvávající problematické otázky spojené s tímto monumentálním raně středověkým artefaktem. Společně se tedy podíváme na problematiku těchto doposud zcela nevyřešených otázek, kterými jsou datování kříže, jeho možná provenience a také jeho funkce. Nastíněn bude též historický kontext doby vzniku tohoto artefaktu ve spojení s klášterem Santa Giulia v Brescii.

Top