Milí přátelé,

jménem Centra raně středověkých studií při Semináři dějin umění Masarykovy univerzity bychom Vás rádi srdečně pozvali na slavnostní setkání u příležitosti jubilejního 10. výročí od založení našeho výzkumného centra. Oslava se bude konat ve středu 14. prosince 2022 od 17:00 v Knihovně Hanse Beltinga a v prostorách CRSS, které sídlí v přízemí budovy K Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na adrese Veveří 28. Program večera bude skutečně bohatý. Těšit se můžete například na přednášku jednoho z našich vážených patronů, docenta Ondřeje Jakubce, dále na slavnostní vyhlášení Ceny za nejlepší knihu o středověkém umění a mnoho dalšího.

Na viděnou.

Top