Vážení kolegové a přátelé,

činnostmi Centra raně středověkých studií bychom rádi podpořili excelentní mezinárodní výzkum, a proto si pro vás Spolek přátel Centra raně středověkých studií připravil cenu o Nejlepší knihu o středověkém umění (včetně umění kultur předmoderních) roku 2022. Předložené práce by měly být publikovány v rozmezí let 2018-2022 a v některém z těchto světových jazyků: anglicky, francouzsky, italsky, německy, španělsky, portugalsky, řecky nebo rusky. Cena o nejlepší knihu o středověkém umění bude vyhlášena v rámci výroční schůze Spolku přátel Centra raně středověkých studií v říjnu roku 2022.

Od autora či autorů předložených publikací se očekává, že se stanou členy Spolku přátel Centra raně středověkých studií a knihu přihlášenou do soutěže zašlou na poštovní adresu Centra raně středověkých studií uvedenou na výzvě ke knižní ceně. Na výzvě naleznete taktéž členy mezinárodní výběrové komise.

Autor či autoři vybrané publikace budou odměněni částkou 1000 €.

Top