Vážení kolegové a přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na další přednášku z cyklu StředověC JinaX s názvem
Úhly pohledu: portál Staré radnice v Brně a problém stylové "čistoty", kterou povede Jakub Kříž.

Přednáška se bude konat 23. března 2023 v 19 hodin v Knihovně Hanse Beltinga. Pro zájemce, kteří se nemohou události zúčastnit osobně, je určen živý přenos přednášky na Youtube kanálu Centra raně středověkých studií.
Odkaz na vysílání je zde. Přednáška bude následně dostupná i na Youtube profilu Centra (zde).

Abstrakt:

Portál brněnské Staré radnice bezesporu patří k ikonickým památkám města Brna. Dílo mistra Antona a jeho spolupracovníků prošlo v průběhu času mnoha změnami. V přednášce se konkrétně zaměříme na motiv andílků-puttů, kteří se na portále původně nacházeli a kteří byli v době 19. století kvůli požadavku "stylové čistoty" odstraněni. Z toho plyne zásadní otázka, co je to autenticita středověké památky a jak ji lze posuzovat. Tedy – jak rozličné mohou být úhly pohledu na jednu památku v různých dobách a jak zásadní roli v tomto směru může hrát odlišné chápání kategorie stylu.

Top