Vážení kolegové a přátelé,

Centrum raně středověkých studií při Semináři dějin umění Masarykovy univerzity vás srdečně zve na slavnostní setkání v univerzitním kině Scala, které se uskuteční ve čtvrtek 30. března 2023 od 18 hodin. Rádi bychom vám představili druhou část výsledků naší čtyřleté práce na projektu Potenciál migrace. Přínos (nejen) ruských emigrantů meziválečné Evropě, podpořeném TAČR. Těšit se můžete mj. na dokumentární film, animovaný snímek nebo panelovou výstavu věnovanou osobnostem meziválečné emigrace. K zakoupení či nahlédnutí nabídneme také odborné publikace a překlady beletrie, které v rámci projektu vznikly.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Partneři: Seminář dějin umění FF MU, Univerzitní kino Scala, Book & Pipes nakladatelství, MUNI Press, Viella

Top