Vážení kolegové a přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na další přednášku z cyklu StředověC JinaX s názvem
Odvrácená strana diptychu: Boethius a sakrální transformace slonoviny, kterou povede Denisa Kadlčíková.

Přednáška se bude konat 13. dubna 2023 v 19 hodin v Knihovně Hanse Beltinga. Pro zájemce, kteří se nemohou události zúčastnit osobně, je určen živý přenos přednášky na Youtube kanálu Centra raně středověkých studií.
Odkaz na vysílání je zde. Přednáška bude následně dostupná i na Youtube profilu Centra (zde).

Abstrakt:

Kam zmizely konzulární diptychy po polovině šestého století? Boethiův diptych vznikl roku 487 při zvolení Manlia Boethia novým římským konzulem. Dnes se nachází na severu Itálie a jeho funkce se naprosto liší od té původní. V přednášce se zaměříme na zadní stranu Boethiova diptychu a na jeho znovupoužití v liturgickém prostoru, které probíhalo v několika fázích a dokonce na několika lokalitách.

Top