Vážení kolegové a přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na další přednášku z cyklu StředověC JinaX s názvem
Na pouti do neznáma: Orkneje, katedrála sv. Magnuse a svět nordických ság , kterou povede Filip Šimek.

Přednáška se bude konat 19. října 2023 od 19 hodin v Knihovně Hanse Beltinga. Videozáznam přednášky bude následně dostupný na Youtube profilu Centra (zde).

Abstrakt:

Když přijde řeč na středověké poutnictví, ne každého hned napadne spojit tento fenomén se Skandinávií. Přesto se tento region významně podílel na budování evropské křesťanské kultury, a to i skrze poutnictví, a neustále se snažil zbytku kontinentu dokazovat, že do křesťanského světa skutečně patří. Tato přednáška se zaměří konkrétně na souostroví symbolicky završující severní část Skotska – Orkneje, jejichž historickou vazbu na skandinávský prostor lze vnímat i dnes. Mnohé místní monumenty také vypovídají o takzvané orknejské „renesanci“, ke které zde podle názoru mnohých badatelů došlo v průběhu 12. století. Co je však vedlo k tomuto pojmenování?
Právě v tomto období došlo na ostrovech k rozkvětu kultury, vzrostl význam obchodu a moc se upevnila v rukou místního náčelníka – jarla. Nejvýrazněji toto období charakterizují dva klíčové odkazy středověkých Orknejí: katedrála zasvěcená svatému Magnusovi ve městě Kirkwall a fascinující příběh ostrovů a jejich vládců známý jako Sága o Orknejích. Kromě toho, že by tento text mohl sloužit jako předloha pro seriál na nejedné velké streamovací platformě, ilustruje také význam a smysl poutnictví pro místní elity i obyčejné zemědělce. Pojednává rovněž o dramatických událostech, které předcházely vzniku kultu kolem zavražděného jarla nebo stavbě zmíněné katedrály. Ta dodnes udivuje nejednoho návštěvníka Kirkwallu, ať už svou velikostí, barevným působením připomínajícím spíše architekturu Španělska či Itálie než Skandinávie, nebo fascinujícím příběhem.
V neposlední řadě bude celá přednáška také trochu o mořeplavbě, která je dodnes na Orknejích dominantním způsobem dopravy. A protože pro nás cesta na taková místa není nejjednodušší, zveme vás, abyste jedinečnou atmosféru souostroví poznali alespoň takto, prostřednictvím přednášky.

Top