Vážení a milí kolegové,

srdečně Vás zveme na oslavu 10. výročí založení odborného mezinárodního časopisu Convivium, která se uskuteční 24. listopadu 2023 v 17:00 v knihovně Hanse Beltinga. Jako čestného hosta přivítáme prof. Herberta L. Kesslera z Johns Hopkins University v Baltimoru.

Časopis Convivium vznikl v roce 2014 jako "dědic" meziválečného periodika "Seminarium Kondakovianum". Cílem této publikace bylo (a stále je) pojit výzkum napříč kulturami, časem a prostorem. Za 10 let své existence si tento projekt – který vznikl společnými silami univerzit v Brně a Lausanne a Ústavu dějin umění Akademie Věd – získal významnou reputaci na skutečně globální úrovni. Se zaměřením na "středověké" umění tak tento časopis dnes reprezentuje vědeckou excelenci na světové úrovni.

PROGRAM
17:00 Slavnostní zahájení s úvodním slovem prof. Ivana Folettiho, doc. Ondřeje Jakubce
17:30 Acanthus uenustas. Overlooking the Boundaries between Decoration and Meaning
– přednáška prof. Herberta L. Kesslera

Top