Milí kolegové a přátelé,

jménem Centra raně středověkých studií Vás srdečně zveme na uvedení a autogramiádu naší nové knihy Smrtí smrt překonat: Relikvie a jejich moc ve středověku.

Slavnostní uvedení knihy proběhne 9. listopadu v 17:30 v kavárně Knihkupectví Academia v Brně za účasti editorů knihy Jany Černocké, Ivana Folettiho, Adriena Palladino a Kataríny Šimové.

Kniha se zabývá smrtí, kultem mrtvých „celebrit“ a vztahem lidí k nim ve středověku a na prahu novověku. Nejedná se však o knihu tísnivou, ponurou ani děsivou. Naopak, září zlatem, stříbrem a drahými kameny v podobě relikviářů, které dodnes fascinují svou dechberoucí kvalitou.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Top