Vážení a milí kolegové,

rádi bychom vás pozvali na mezinárodní workshop „In and Outside Venice. Circulation of Objects, Texts, Languages, techniques, and Cultures (13th-15th Centuries)“, který se uskuteční v rámci GAČR projektu dr. Ilarie Molteni. Cílem workshopu je prozkoumat, jak se benátské předměty, texty, jazyky, techniky i kultura šířily do hlavních center středověkého Západu a Východu, a zamyslet se nad způsoby, jakými benátská obchodní inteligence a technické know-how sloužily pro účely kulturní nadvlády a politické dominance.

Workshop se bude konat od 16. do 17. listopadu v Knihovně Hanse Beltinga, Veveří 28.

Těšíme se na Vás!

Top