Milí kolegové a přátelé,

podcast Středověk (jinak) trvá představí novou knihu Centra raně středověkých studií, která nese název Ženy u oltáře? Matka Boží a gender v raném křesťanství. Provázet bude autor publikace Ivan Foletti a archeolog Jiří Macháček. Jejich vzácným hostem bude tentokrát katolický teolog, kněz a církevní historik Tomáš Petráček..

Slavnostní uvedení knihy proběhne 28. listopadu v 17:30 v kavárně Knihkupectví Academia v Brně.

Panna. Vdova. Kněžka. V rodící se křesťanské společnosti kolem roku 400 ženy získávají moc. Ale jak dlouho si ji udrží? Kdo jim k novému postavení dopomohl a co bylo příčinou jejich pádu? Autor knihy se ohlíží do minulosti a vykresluje zlomové období emancipace žen a jejich dříve nevídaného zapojení do církevního i společenského života. Příběh, který vypráví, byl z dějin téměř vymazán. Avšak zmínky o něm zůstaly skryty v uměleckých dílech, která dnes přinášejí vzácná svědectví o emancipovaných a sebevědomých ženách, stojících kdysi ve středu dění.

Kniha by nemohla vzniknout bez důležité podpory společnosti energeia o.p.s. v rámci projektu StředověC JinaX v Kontextech. Cílem projektu, ve kterém se setkávají aktivity Centra raně středověkých studií a  projektu Kontexty humanity, je vytvořit platformu pro sdílení kritické reflexe nad minulostí a současností.

Těšíme se na setkání!

Top