Vážení kolegové a přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na další přednášku z cyklu StředověC JinaX s názvem
Obrazy v mlhavém oparu: Kolonialismus, mýty a středověké umění v Etiopii, kterou povede Lenka Vrlíková.

Přednáška se bude konat 14. prosince 2023 v 19 hodin v Knihovně Hanse Beltinga. Videozáznam přednášky bude následně dostupný i na Youtube profilu Centra (zde).

Abstrakt:

Přednáška nás přesune do dnešní Etiopie, do země nacházející se v srdci Afrického rohu. Do regionu, charakterizovaného mimořádnou kulturní a náboženskou pestrostí, který po téměř dvě tisíciletí propojoval kultury Afriky s Arábií a jižní Asií. Přesto však historici umění povětšinou vnímali středověké etiopské umění jako archaickou, kulturně izolovanou, nepropustnou jednotku založenou na neměnné kontinuitě pozdně antické křesťanské vizuální tradice. Kulturní dědictví vypovídající o dynamických mezikulturních interakcích, tak bylo zamlčeno nebo složitě interpretováno. Takovým příkladem jsou „islámské“ prvky, které dosud historici umění interpretovali výhradně jako „vnější vlivy“ zprostředkované křesťany přicházejícími do etiopského Šalamounského království z Egypta. Jinými slovy, byly přijatelné výhradně jako výsledek kulturních kontaktů mezi křesťany. Paradoxně i přesto, že Africký roh byl regionem kulturně a geograficky mnohem blíže islámské kultuře než jakákoli jiný, Egypt nevyjímaje. Toto selektivní historiografické vyprávění o etiopské hmotné kultuře a její náboženské identitě marginalizující přítomnost nejen muslimů v království tak podpořilo fenomén „čisté“ křesťanské etiopské kultury, který má kořeny v průkopnických výzkumech z 60. a 70. let 20. století, a který má stále zásadní dopad na současný pohled nejen na etiopské umění, ale i etiopskou kulturní identitu. Je to však spíše konstrukt nebo historická realita? Jak byla kulturní identita prezentována prostřednictvím materiální kultury a proč stále převažuje marginalizování její rozmanitosti? Záměrem přednášky bude hledání odpovědí na pozadí klíčových politických událostí v Etiopii 20. století.

Top