Vážení kolegové a přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na další přednášku z cyklu StředověC JinaX s názvem
Klasická rétorika v barbarské architektuře? Reprezentace moci v Cividale del Friuli, kterou povede Zuzana Urbanová.

Přednáška se bude konat 22. února 2024 v 19 hodin v Knihovně Hanse Beltinga. Videozáznam přednášky bude následně dostupný i na Youtube profilu Centra (zde).

Abstrakt:

Už od poloviny 19. století byla datace takzvaného Tempietta Longobarda v Cividale del Friuli horkým tématem mezi lokálními i mezinárodními badateli. Problémem, na jehož řešení se tito odborníci ani v nejmenším neshodli. Mezi akademickou většinou však panoval jasný názor: přívlastek „Longobardo“ čili „langobardský“ získala stavba omylem a s tímto „barbarským etnikem“ rozhodně neměla její architektura, natož sofistikované dekorace, co do činění.

Současné výzkumy však poměrně přesvědčivě – třebaže ne nezpochybnitelně – dokazují, že původ tohoto monumentu můžeme klást do doby posledních langobarských králů. Zdá se rovněž, že Tempietto bylo přímo objednávkou některého z langobardských panovníků a jeho manželky. Jak však vysvětlit helénistický charakter štuků i maleb v Tempiettu? Mohli mít Langobardští vládci nějaký důvod pro použití rétoriky, která se tolik odlišovala od jiných langobardských objednávek? Pro pochopení těchto otázek se přednáška v první řadě pokusí poodhalit důvody, proč byla myšlenka, že by Tempietto mohlo být langobardské, tak dlouho odmítána. Po objasnění datace se následně pokusí demonstrovat, že bariéra mezi „barbarskou vizuální kulturou“ a „sofistikovanou Karolínskou renesancí“ je mnohem fluidnější, než bychom se mohli na první pohled domnívat.

Top