Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně vás zveme na premiéru nového dokumentárního filmu Centra raně středověkých studií. Snímek vypráví příběh o obrovském kulturním bohatství skrytém v nenápadných kostelích nejodlehlejších částí Kavkazu.

Obyvatelé gruzínského regionu Svanetie tyto poklady po generace chrání, díky tomu přežily i nelehká historická období. Navštivte tato nedostupná místa se skupinou vědců, kterým místní lidé doslova odemkli dveře do minulosti.

Premiéra filmu "Stříbrný štít Gruzie: Svanetie a její skryté poklady"
proběhne 11. dubna v 18:30 v sále divadla Husa na provázku.

Vstupné dobrovolné přímo na místě.

Těšíme se na setkání.

Dokumentární film vznikl s podporou Université de Fribourg v rámci projektu „Kulturní dialogy v jihokavkazském regionu
ve středověku: historiografická a historicko-umělecká perspektiva“ s finanční podporou Grantové agentury ČR.

Top