THE UMAYYAD VISUAL CULTURE BETWEEN CONTINUITY AND CHANGE

9.–13. dubna 2018

Od 9. do 13. dubna probíhala v Knihovně Hanse Beltinga bloková výuka Kathariny Meinicke (Universität Wien) s názvem The Umayyad Visual Culture between Continuity and Change. Kurz poskytl přehled vizuání kultury chalífátu první islámské dynastie, Umajjovců (661–750 n. l.), který byl velmocí stojící obrazně řečeno „na rozcestí“, a to z pohledu geografie i dějin. Umajjovské impérium dosahovalo od Pyrenejského poloostrova až k hranicím Číny, a zahrnovalo tak množství pozdně antických center umělecké produkce. Z historického pohledu je to doba přechodu mezi pozdní antikou a středověkem.

Katarína Kravčíková

Top