KULTURNÍ GENOCIDA, PAMĚŤ A KRÁSA: UMĚNÍ STŘEDOVĚKÉ ARMÉNIE

10. května 2018

Od roku 2016 uspořádalo Centrum raně středověkých studií již několik výprav za památkami středověkého Kavkazu. Z cest jsme si odnesli nejen mnoho poznatků a otázek, ale též fotografie, filmové záběry a především přání se o své zážitky podělit s širší veřejností. Tato myšlenka začala nabývat jasnějších obrysů po návštěvě Ani, bývalého hlavního města Arménského království, které dnes leží v dnešním Turecku. Tam jsme začali sbírat záběry k dokumentárnímu filmu o arménském umění. V březnu tohoto roku se menší skupina vypravila též na území dnešní Arménie nasbírat další filmový materiál.

Nyní pracujeme na přípravě setkání nazvaného Kulturní genocida, paměť a krása: umění střdověké Arménie, které se uskuteční 10. května 2018 v 18:00 hodin v univerzitním kině Scala. Budete mít možnost zhlédnout krátkometrážní dokumentární film o arménské architektuře, po němž bude následovat přednáška Ivana Folettiho o důležitosti paměti a současném ničení kulturního dědictví.

Všichni jste srdečně zváni!

Top