VYSTOUPIT ZE STÍNU
Konstantinopol, Ravenna, Řím a rok 500

3. května 2018

Dne 3. května 2018 v rámci Moravskej Galérii v Brne a po úvodnom slove profesora Kroupu, predniesol vedúci Centra raně středověkých studií Ivan Foletti svoju profesorskú prednášku s názvom „Vystoupit ze stínu. Konstantinopol, Ravenna, Řím a rok 500“. Príspevkom, v ktorom sa pokúsil načrtnúť podobu monumentálneho a votivného umenia v Konštantínopole okolo roku 500, Ivan Foletti zároveň zahájil nový prednáškový cyklus Alberta Kutala, organizovaný pod záštitou SDU FF MU a Společnosti přátel MG.

Vzhľadom na historické okolnosti sa nám z umenia hlavného mesta ríše pochopiteľne nedochovalo takmer nič. Napriek tomu po vzore Georgea Kublera, ktorý zrovnáva stratené umenie stredoveku s čiernou dierou identifikovateľnou na základe deformácií priestoru okolo nej, je aj podľa Folettiho možné podobu umenia Byzancie rekonštruovať.

Štúdiom umenia vtedajšieho Ríma, Ravenny a monumentálnej produkcie severného Talianska je teda možné doslova vystopovať nové tvaroslovie, ktoré sa rodí v hlavnom meste ríše. Krása konštantínopolskej produkcie bola totiž podľa všetkého tak oslňujúca, že si ju priali imitovať ako Theodorich Veľký, kráľ Talianska, tak aj rímsky pápež. Takto sa rodila a rástla legenda mesta, ktorá mala trvať bezmála tisíc rokov. Legenda mesta, ktoré malo len o niekoľko rokov neskôr dať vzniknúť jednému z divov sveta, Justiniánovej Hagii Sophii.

Katarína Kravčíková a Ivan Foletti

Top