STEP BY STEP
TOWARDS THE SACRED:
RITUAL, MOVEMENT AND IMAGES IN THE MIDDLE AGES

16.–17. května 2018

Milé kolegyně a milí kolegové,

rádi bychom Vás jménem Centra raně středověkých studií při Semináři dějin umění FF MU pozvali na konferenci Step by Step towards the Sacred: Ritual, Movement and Images in the Middle Ages, která proběhne ve středu a čtvrtek 16.–17. května 2018 v knihovně Hanse Beltinga.

Konference se zaměřuje na studium dialogu mezi pohybem, rituálem a obrazy, které vznikly v období od pozdní antiky do čtrnáctého století. Příspěvky se z různých úhlů pohledu věnují především konceptu těla v pohybu (individuálního i kolektivního) a jeho úloze v rámci aktivace a utváření posvátného významu prostorů, v nichž se účastníci rituálu nacházeli.

Budeme se těšit na setkání s Vámi.

Top