MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA
(Moravský) středověk v zrcadle 20. století

9.–12. září 2018

Ve dnech 9. až 12. září probíhá na Masarykově univerzitě v knihovně Hanse Beltinga Mezinárodní letní škola (Moravský) středověk v zrcadle 20. století, organizovaná Centrem raně středověkých studií ve spolupráci se švýcarskou Univerzitou v Lausanne a chorvatskou Univerzitou v Záhřebu. Hlavním cílem setkání je vytvořit vzájemný mezinárodní dialog mezi studenty doktorských programů dějin umění. Program letní školy je zaměřen na zhodnocení historiografických přístupů v dějinách umění v evropském horizontu.

Top