Liminality and the Medieval Art II

8.–10. října 2018

Ve dnech 8. až 10. října se v Knihovně Hanse Beltinga konala mezinárodní konference „Liminality and the Medieval Art II“.

Příspěvky tematizující ať už fyzická či pomyslná místa přechodu ve středověkém umění byly v letošním roce koncipovány ve dvojicích, a to vždy za účasti jednoho kunsthistorika a jednoho badatele z jiného oboru. Promluvil mimo jiné prof. Sible de Blaauw (Radboud University Nijmegen), prof. John Mitchell (University of East Anglia), Dr. Elisabetta Scirocco (Bibliotheca Hertziana), Dr. Vlad Bedros (Bucharest National University of Arts) či Dr. Matthew Pelowski (University of Vienna). Úvodní přednášku s názvem „Encounters at the Entrance: The Mobile Viewer and the Medieval Church“ přednesla doktorka Tina Bawden z berlínské Freie Universität. Všechny příspěvky budou publikovány v příštím vydání suplementa časopisu Convivium.

Top