Byzantine Painting in the 13th Century: Constantinople, Asia Minor and the Balkans

18. října 2018

Ve čtvrtek 18. října proběhla přednáška Chiary Bordino s názvem Byzantine Painting in the 13th Century: Constantinople, Asia Minor and the Balkans. Přednáška byla zaměřena na byzantské obrazové cykly 13. století z období Latinského císařství a po znovudobytí Konstantinopole císařem Michaelem VIII. Palaiologem. Diskutovány byly dekorace dochované na Balkáně, financované Nemanjićovskou dynastií, podobně jako malby v klášterech Studenica, Žiča, Mileševa, Morača, Peć a Sopoćani. Co se týče Malé Asie, zvláštní pozornost byla věnována malbám kostela Hagia Sophia v Trabzonu, provedeným pod patronátem „Velkých Komnenovců“. Všechny tyto dekorace, ačkoli realizovány daleko od byzantského hlavního města, byly úzce spojeny s uměleckou kulturou Konstantinopole a Nikáje a umožňují nám tak sledovat proces transformace byzantské malby ve 13. století, která dosáhla svého vrcholu za vlády Palaiologovské dynastie.

Top