The Power of Wisdom: The Virgin Mary and Moral-Doctrinal Authority in the Middle Ages

29. listopadu 2018

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku s názvem The Power of Wisdom: The Virgin Mary and Moral-Doctrinal Authority in the Middle Ages,  kterou přednese Dr. Francesca Dell'Acqua z Univerzity v Salernu, a to již ve čtvrtek 29. listopadu mimořádně od 10 hodin v Knihovně Hanse Beltinga.

Přednáška bude věnována základní otázce západní společnosti v minulosti i dnes: vůdčímu postavení a pravomocím žen. Někteří feministicky orientovaní myslitelé dvacátého století označovali jako jednu z příčin nedostatku participace na veřejném a politickém životě ze strany žen katolickou výchovu. Poukazovali zejména na „negativní model“ Panny Marie, která byla katolickou církví po staletí označována jako vzor skromnosti, odevzdání a panenství. Marie byla nicméně vnímána i jako ochránkyně hlavních měst, jako například Říma a Konstantinopole během pozdní antiky, ztělesnění politické a ekonomické nadvlády, nebo náboženské a sociální identity, a to zejména ve velkých italských městských státech mezi dvanáctým a patnáctým stoletím. Představením případové studie z jižní Itálie datované do poloviny devátého století bude demonstrováno, jak nám komparativní zkoumání středověkých reálií, a to zejména z pohledu figurálního umění a hmotné kultury, může napomoci porozumět vlivu Panny Marie na ideu ženské autority a vůdčího postavení v minulosti, která zformovala náš současný svět.

Pevně věříme, že si tuto jedinečnou příležitost nenecháte ujít a dorazíte v hojném počtu.

Top