TRANSFORMED BY EMIGRATION
Welcoming Russian Intellectuals, Scientists, and Artists 1917–1945

11.–13. února 2019

Vážení přátelé a kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na konferenci s názvem TRANSFORMED BY EMIGRATION. Welcoming Russian Intellectuals, Scientists, and Artists 1917–1945, která se uskuteční v knihovně Hanse Beltinga ve dnech 11.–13. února 2019.

Cílem této konference je rozšířit diskusi o ruské emigraci o mezioborové spektrum: dopad emigrace na vědu i umění bude zkoumán v širším smyslu prostřednictvím disciplín jako jsou biologie, dějiny umění, filozofie nebo literární věda. Hlavní pozornost nebude věnována pouze jednotlivým osudům, právě naopak. Důraz bude kladen na otázku, jak tyto dílčí momenty vytvořily prostor pro nové dialogy, které formovaly kulturní, vědeckou a uměleckou sféru se stále výrazným dopadem na dnešní svět. Cílem konference je tedy analýza vzájemných transformačních účinků elitní emigrace a národních a nadnárodních struktur.

Top