Transcultural Spaces in Mediterranean

13. prosince 2018

Ve čtvrtek 13. prosince se konal v učebně K31 kulatý stůl na téma Transcultural Spaces in Mediterranean. Přednáška se skládala z příspěvků Chiary Croci a Chiary Bordino, v současné době dvou výzkumných pracovnic Centra raně středověkých studií. Chiara Croci nabídla přednášku nazvanou Campania between Rome, Byzantium and North Africa. Early Christian Art at Mediterranean Crossroads, následovanou příspěvkem Chiary Bordino s názvem Byzantium and the Mediterranean Culture and Artistic Circulation and Interaction in the 11th and 12th centuries.

Chiara Croci představila otázku Kampánie jako místa mezi Římem, Byzancí a severní Afrikou. Umístěná uprostřed středomořské oblasti, Kampánie byla v pozdní antice pevninskou oblastí protnutou mnohými obchodními cestami a křižovatkami. Výsledkem tohoto spojení bylo prostředí na pomezí několika kultur, jehož umělecká tvorba byla formována severoafrickými a orientálními podněty. S kritickým pohledem na předchozí historiografii a na základě příkladů z katakomb pod pahorkem Capodimonte, neapolského baptisteria a pohřebního komplexu v Cimitile příspěvek ukázal, jakým způsobem se v takovém kontextu vyvíjela umělecká produkce.

V druhé části jsme s Chiarou Bordino měli možnost prozkoumat vybrané byzantské obrazové dekorace 11. a 12. století z oblasti Kappadokie a na řeckých ostrovech (Naxos, Santorini, Patmos), což nám ukázalo široký rádius koloběhu modelů z Konstantinopole a jejich schopnost přizpůsobit se specifickým místním kontextům. Druhá a hlavní část jejího příspěvku byla zaměřena na obrazy a mozaiky realizované ve 12. století v chrámě Narození Panny Marie v Betlémě jako ideální příklad interakce kultur ve středomořském horizontu. Představené dekorace a nápisy svědčí o společném úsilí a cílech Jeruzalémského království, Byzantské říše a křesťansko-arabských společenství na Blízkém východě.

Top