SPACES OF INITIATION
Objects, Images, and Rituals in the Middle Ages

11.–13. března 2019

Vážení přátelé a kolegové,

Centrum raně středověkých studií vás srdečně zve na konferenci nazvanou Spaces of Initiation. Objects, Images, and Rituals in the Middle Ages, která se uskuteční již tradičně v knihovně Hanse Beltinga od 11. do 13. března 2019.

Tato mezinárodní konference si klade za cíl studovat prostory spojené s fenoménem iniciace, a to od pozdní antiky skrze středověk až po horizont moderní doby. Zaměří se nejen na křest, ale i další rituály zasvěcení (klášternímu životu, kněžství nebo biskupství), které budou zkoumány se zaměřením na interakci vizuální kultury, architektonického prostoru, ve kterém se odehrávaly, a rituálu jako takového. Jedním z hlavních zájmů konference bude tedy pohled na to, jak se různé prvky těchto komplexních mises-en-scène vzájemně ovlivňovaly a jak následně formovaly proces iniciace.

Top