Vážení přátelé a kolegové,

rádi bychom vás jménem Centra raně středověkých studií při Semináři dějin umění FF MU pozvali na přednášku s názvem From Trace to Print: Histories of an Islamic Image Relic, kterou přednese náš významný zahraniční host Finbarr Barry Flood, působící na New York University. Přednáška se uskuteční dne 30. května od 19 hodin v knihovně Hanse Beltinga.

Těšíme se na setkání s vámi!

From Trace to Print: Histories of an Islamic Image Relic

Among the most celebrated relics of the Prophet Muhammad was his sandal. Tracings made from the most famous sandal, kept in Damascus, were believed to circulate the blessings (baraka) of the Prophet. These indexes of the relic as outline were often copied in their turn, generating an enchained series that enabled the sandal and its blessings to travel well beyond the site of the relic's enshrinement. This tradition continued into modernity, when new print technologies were applied to the reproduction of the sandal image. Such images raise significant questions about mediation and the ontology of the devotional image in modernity.

Top