Vážení kolegové a přátelé,

přijměte, prosím, srdečné pozvání na přednášku profesora Yvese Galleta Re-thinking 13th-century Mont-Saint-Michel. Uskuteční se ve čtvrtek 4. dubna 2019 v 19:00 v Knihovně Hanse Beltinga (přízemí budovy K Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 28). Příspěvek volně navazuje na cyklus přednášek pro širokou veřejnost StředověC Jinax pořádaný Centrem raně středověkých studií.

Yves Gallet je profesorem dějin středověkého umění na Université Bordeaux Montaigne. Jeho zájmu se těší zejména architektura období 12. až 14. století, dívá se na ni nejen z pohledu umělecko-historického, ale též konstrukčního, a zajímá jej úloha architekta ve složité dílenské praxi středověkého stavebnictví. Dalším polem jeho působnosti je monastická architektura a funkce klášterního prostoru.

Oba jeho zájmy se odrazí v přednášce, kterou autor pronese na půdě FF MU. Bude se zabývat případem kostela na hoře sv. Michaela, kam proudily a stále proudí davy poutníků kvůli kontaktním relikviím archanděla, ale rovněž kvůli samotnému geniō loci, kde klášterní architektura dovršuje působivou krajinu v končině na hranici mezi zemí, mořem a nebem.

Top