STŘEDOVĚK (JINAK) TRVÁ

Patří památky výhradně minulosti? Je možné středověké artefakty vnímat jako svědectví „doby temna“, nebo nám naopak dávají poznat pestrost okolního světa? A co nám mohou říci o dnešním světě tady a teď? Jak dochází k manipulaci s dějinami a mají humanitní a společenské vědy šanci obstát v moderní, hypertechnologické společnosti? Nejen tyto, ale i další otázky představí historik umění Ivan Foletti a archeolog Jiří Macháček v novém podcastu Centra raně středověkých studií.

Prof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres studoval dějiny umění na Université de Lausanne ve Švýcarsku a svou habilitaci ve stejném oboru získal na Masarykově univerzitě v Brně. Specializuje se na historiografii umění Byzance a na studium umění Milána, Říma a Konstantinopole v období pozdní antiky a raného středověku. Vedle toho se zajímá o využití sociálních a antropologických přístupů k výzkumu dopadu období migrací na vývoj umění v oblasti Středomoří. Jako hostující profesor přednášel na univerzitách ve Fribourgu, Lausanne, Helsinkách, Neapoli, Padově, Poitiers, Praze a Benátkách. Je vedoucím Centra raně středověkých studií, výzkumného pracoviště při Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. studoval archeologii na Masarykově univerzitě v Brně. V rámci akademických stáží působil na univerzitách ve Vídni, Bamberku, Frankfurtu nad Mohanem, Göttingenu a Ljubljani. Věnuje se ranému středověku a metodologii archeologie. Od roku 1998 vede výzkumy Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na velkomoravském Pohansku u Břeclavi. Účastnil se mnoha převratných archeologických vykopávek posledních let, například nálezu kosti z roku 600 s vyrytými starogermánskými runami.

PODCAST JE DOSTUPNÝ NA PLATFORMÁCH:

Za podporu děkujeme Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Aukčnímu domu Zezula.

Top